Efternamnet Askild


Snabbfakta om Askild


Askild på rövarspråket: Asoskokiloldod
Askild baklänges blir: Dliksa

Hur många har Askild som efternamn?

12 har Askild som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet AskildObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest