Efternamnet Asklöv


Snabbfakta om Asklöv


Asklöv på rövarspråket: Asoskoklolövov
Asklöv baklänges blir: Völksa

Hur många har Asklöv som efternamn?

18 har Asklöv som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet AsklövObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest