Efternamnet Askmar


Snabbfakta om Askmar


Askmar på rövarspråket: Asoskokmomaror
Askmar baklänges blir: Ramksa

Hur många har Askmar som efternamn?

10 har Askmar som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet AskmarObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest