Efternamnet Aslaksen


Snabbfakta om Aslaksen


Aslaksen på rövarspråket: Asoslolakoksosenon
Aslaksen baklänges blir: Neskalsa

Hur många har Aslaksen som efternamn?

21 har Aslaksen som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet AslaksenObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest