Efternamnet Aspehed


Snabbfakta om Aspehed


Aspehed på rövarspråket: Asospopehohedod
Aspehed baklänges blir: Dehepsa

Hur många har Aspehed som efternamn?

12 har Aspehed som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet AspehedObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest