Efternamnet Asperman


Snabbfakta om Asperman


Asperman på rövarspråket: Asospoperormomanon
Asperman baklänges blir: Namrepsa

Hur många har Asperman som efternamn?

18 har Asperman som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet AspermanObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest