Efternamnet Assadourian


Snabbfakta om Assadourian


Assadourian på rövarspråket: Asossadodourorianon
Assadourian baklänges blir: Nairuodassa

Hur många har Assadourian som efternamn?

11 har Assadourian som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet AssadourianObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest