Efternamnet Assargård


Snabbfakta om Assargård


Assargård på rövarspråket: Asossarorgogårordod
Assargård baklänges blir: Drågrassa

Hur många har Assargård som efternamn?

22 har Assargård som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet AssargårdObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest