Efternamnet Assarsjö


Snabbfakta om Assarsjö


Assarsjö på rövarspråket: Asossarorsosjojö
Assarsjö baklänges blir: öjsrassa

Hur många har Assarsjö som efternamn?

26 har Assarsjö som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet AssarsjöObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest