Efternamnet Asserdal


Snabbfakta om Asserdal


Asserdal på rövarspråket: Asosserordodalol
Asserdal baklänges blir: Ladressa

Hur många har Asserdal som efternamn?

11 har Asserdal som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet AsserdalObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest