Efternamnet Asserfelt


Snabbfakta om Asserfelt


Asserfelt på rövarspråket: Asosserorfofeloltot
Asserfelt baklänges blir: Tlefressa

Hur många har Asserfelt som efternamn?

14 har Asserfelt som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet AsserfeltObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest