Efternamnet Assergård


Snabbfakta om Assergård


Assergård på rövarspråket: Asosserorgogårordod
Assergård baklänges blir: Drågressa

Hur många har Assergård som efternamn?

14 har Assergård som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet AssergårdObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest