Efternamnet Astberg


Snabbfakta om Astberg


Astberg på rövarspråket: Asostotboberorgog
Astberg baklänges blir: Grebtsa

Hur många har Astberg som efternamn?

12 har Astberg som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet Astberg



Obs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest