Efternamnet Astbury


Snabbfakta om Astbury


Astbury på rövarspråket: Asostotboburory
Astbury baklänges blir: Yrubtsa

Hur många har Astbury som efternamn?

10 har Astbury som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet AstburyObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest