Efternamnet Astell


Snabbfakta om Astell


Astell på rövarspråket: Asostoteloll
Astell baklänges blir: Lletsa

Hur många har Astell som efternamn?

15 har Astell som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet AstellObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest