Efternamnet Astergren


Snabbfakta om Astergren


Astergren på rövarspråket: Asostoterorgogrorenon
Astergren baklänges blir: Nergretsa

Hur många har Astergren som efternamn?

21 har Astergren som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet AstergrenObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest