Efternamnet Astermyr


Snabbfakta om Astermyr


Astermyr på rövarspråket: Asostoterormomyror
Astermyr baklänges blir: Rymretsa

Hur många har Astermyr som efternamn?

11 har Astermyr som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet AstermyrObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest