Efternamnet Astgård


Snabbfakta om Astgård


Astgård på rövarspråket: Asostotgogårordod
Astgård baklänges blir: Drågtsa

Hur många har Astgård som efternamn?

17 har Astgård som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet AstgårdObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest