Efternamnet Asting


Snabbfakta om Asting


Asting på rövarspråket: Asostotinongog
Asting baklänges blir: Gnitsa

Hur många har Asting som efternamn?

13 har Asting som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet AstingObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest