Efternamnet Astner


Snabbfakta om Astner


Astner på rövarspråket: Asostotnoneror
Astner baklänges blir: Rentsa

Hur många har Astner som efternamn?

163 har Astner som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet AstnerObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest