Efternamnet Astvik


Snabbfakta om Astvik


Astvik på rövarspråket: Asostotvovikok
Astvik baklänges blir: Kivtsa

Hur många har Astvik som efternamn?

75 har Astvik som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet AstvikObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest