Efternamnet Ataia


Snabbfakta om Ataia


Ataia på rövarspråket: Atotaia
Ataia baklänges blir: Aiata

Hur många har Ataia som efternamn?

28 har Ataia som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet AtaiaObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest