Efternamnet Atalay


Snabbfakta om Atalay


Atalay på rövarspråket: Atotalolay
Atalay baklänges blir: Yalata

Hur många har Atalay som efternamn?

17 har Atalay som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet AtalayObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest