Efternamnet Atan


Snabbfakta om Atan


Atan på rövarspråket: Atotanon
Atan baklänges blir: Nata

Hur många har Atan som efternamn?

14 har Atan som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet AtanObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest