Efternamnet Atar


Snabbfakta om Atar


Atar på rövarspråket: Atotaror
Atar baklänges blir: Rata

Hur många har Atar som efternamn?

21 har Atar som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet AtarObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest