Efternamnet Atceken


Snabbfakta om Atceken


Atceken på rövarspråket: Atotcocekokenon
Atceken baklänges blir: Nekecta

Hur många har Atceken som efternamn?

44 har Atceken som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet AtcekenObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest