Efternamnet Ate


Snabbfakta om Ate


Ate på rövarspråket: Atote
Ate baklänges blir: Eta

Hur många har Ate som efternamn?

12 har Ate som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet AteObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest