Efternamnet Atkins


Snabbfakta om Atkins


Atkins på rövarspråket: Atotkokinonsos
Atkins baklänges blir: Snikta

Hur många har Atkins som efternamn?

29 har Atkins som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet AtkinsObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest