Efternamnet Atler


Snabbfakta om Atler


Atler på rövarspråket: Atotloleror
Atler baklänges blir: Relta

Hur många har Atler som efternamn?

10 har Atler som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet AtlerObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest