Efternamnet Atli


Snabbfakta om Atli


Atli på rövarspråket: Atotloli
Atli baklänges blir: Ilta

Hur många har Atli som efternamn?

16 har Atli som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet AtliObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest