Efternamnet Atnarsson


Snabbfakta om Atnarsson


Atnarsson på rövarspråket: Atotnonarorsossonon
Atnarsson baklänges blir: Nossranta

Hur många har Atnarsson som efternamn?

12 har Atnarsson som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet AtnarssonObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest