Efternamnet Ato


Snabbfakta om Ato


Ato på rövarspråket: Atoto
Ato baklänges blir: Ota

Hur många har Ato som efternamn?

19 har Ato som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet AtoObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest