Efternamnet Attalla


Snabbfakta om Attalla


Attalla på rövarspråket: Atottalolla
Attalla baklänges blir: Allatta

Hur många har Attalla som efternamn?

14 har Attalla som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet AttallaObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest