Efternamnet Attar


Snabbfakta om Attar


Attar på rövarspråket: Atottaror
Attar baklänges blir: Ratta

Hur många har Attar som efternamn?

168 har Attar som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet AttarObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest