Efternamnet Attenius


Snabbfakta om Attenius


Attenius på rövarspråket: Atottenoniusos
Attenius baklänges blir: Suinetta

Hur många har Attenius som efternamn?

22 har Attenius som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet AtteniusObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest