Efternamnet Atterbring


Snabbfakta om Atterbring


Atterbring på rövarspråket: Atotterorbobrorinongog
Atterbring baklänges blir: Gnirbretta

Hur många har Atterbring som efternamn?

11 har Atterbring som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet AtterbringObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest