Efternamnet Atterby


Snabbfakta om Atterby


Atterby på rövarspråket: Atotterorboby
Atterby baklänges blir: Ybretta

Hur många har Atterby som efternamn?

25 har Atterby som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet AtterbyObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest