Efternamnet Atterhall


Snabbfakta om Atterhall


Atterhall på rövarspråket: Atotterorhohaloll
Atterhall baklänges blir: Llahretta

Hur många har Atterhall som efternamn?

19 har Atterhall som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet AtterhallObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest