Efternamnet Atterheim


Snabbfakta om Atterheim


Atterheim på rövarspråket: Atotterorhoheimom
Atterheim baklänges blir: Miehretta

Hur många har Atterheim som efternamn?

18 har Atterheim som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet AtterheimObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest