Efternamnet Atterhög


Snabbfakta om Atterhög


Atterhög på rövarspråket: Atotterorhohögog
Atterhög baklänges blir: Göhretta

Hur många har Atterhög som efternamn?

12 har Atterhög som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet AtterhögObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest