Efternamnet Atterlid


Snabbfakta om Atterlid


Atterlid på rövarspråket: Atotterorlolidod
Atterlid baklänges blir: Dilretta

Hur många har Atterlid som efternamn?

15 har Atterlid som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet AtterlidObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest