Efternamnet Attersved


Snabbfakta om Attersved


Attersved på rövarspråket: Atotterorsosvovedod
Attersved baklänges blir: Devsretta

Hur många har Attersved som efternamn?

14 har Attersved som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet AttersvedObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest