Efternamnet Attesjö


Snabbfakta om Attesjö


Attesjö på rövarspråket: Atottesosjojö
Attesjö baklänges blir: öjsetta

Hur många har Attesjö som efternamn?

17 har Attesjö som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet AttesjöObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest