Efternamnet Atthem


Snabbfakta om Atthem


Atthem på rövarspråket: Atotthohemom
Atthem baklänges blir: Mehtta

Hur många har Atthem som efternamn?

36 har Atthem som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet AtthemObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest