Efternamnet Attin


Snabbfakta om Attin


Attin på rövarspråket: Atottinon
Attin baklänges blir: Nitta

Hur många har Attin som efternamn?

10 har Attin som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet AttinObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest