Efternamnet Attlerud


Snabbfakta om Attlerud


Attlerud på rövarspråket: Atottlolerorudod
Attlerud baklänges blir: Dureltta

Hur många har Attlerud som efternamn?

22 har Attlerud som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet AttlerudObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest