Efternamnet Au


Snabbfakta om Au


Au på rövarspråket: Au
Au baklänges blir: Ua

Hur många har Au som efternamn?

60 har Au som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet AuObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest