Efternamnet Audeh


Snabbfakta om Audeh


Audeh på rövarspråket: Audodehoh
Audeh baklänges blir: Hedua

Hur många har Audeh som efternamn?

29 har Audeh som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet AudehObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest