Efternamnet Auerbach


Snabbfakta om Auerbach


Auerbach på rövarspråket: Auerorbobachoch
Auerbach baklänges blir: Hcabreua

Hur många har Auerbach som efternamn?

11 har Auerbach som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet AuerbachObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest