Efternamnet Auglin


Snabbfakta om Auglin


Auglin på rövarspråket: Augoglolinon
Auglin baklänges blir: Nilgua

Hur många har Auglin som efternamn?

18 har Auglin som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet AuglinObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest